Ledige kommunale job

Pædagog 32 t./ugen, Hou/Ørting Vuggestue

Ansøgningsfrist: 20. januar 2022

Vi får flere og flere børn – derfor søger Hou Børnehus, Afd. Ørting Vuggestue 1 pædagog på 32 timer/uge

Hou Børnehus søger med tiltrædelse 01.2.2021 eller snarest derefter 1 faglig engageret og dygtige pædagog. Hou Børnehus er en integreret 0-6 års institution. Stillingen er på 32 timer om ugen og er er geografisk placeret i vores vuggestue afdeling i Ørting. Vuggstuen i Ørting er pt. på 12 børn og vokser hele tiden. Det er meget nyt at vuggestuen i Hou Børnehus er flyttet til Ørting, Dermed er du med til at "opstarte" sammen med de faste pædagoger afdelingen i Ørting.

Om landsbyordningerne:

I Odder kommune er skole- og dagtilbudsområdet i oplandet organiseret i fire landsbyordninger i Hundslund, Hou, Gylling og Saksild med fælles ledelse. Det er landsbyer med hver deres særkende, historie og kultur. Landsbyordnings-modellen er unik i forhold til at sikre en rød tråd igennem hele børnelivet fra 0 til 13 år. Naturskønne omgivelser og gode fysiske rammer skaber et godt udgangspunkt for optimale vilkår for læring og udvikling. Forældreopbakningen til landsbyordningerne er stor, og den fælles ledelse samt den fælles bestyrelse sikrer samarbejde, sammenhæng og udvikling.

Om Hous landsbyordning:

Landsbyordningen i Hou består af et fantastisk Børnehus med ca. 50 børn i alderen 0–6 år, hvortil vi er ca. 10 skønne pædagoger og medhjælpere ansat – foruden børnehuset har vi en skole, SFO og Klub tilknyttet Hou landsbyordning. Vi glæder os til at inddrage dig i arbejdet med børnene og i vores fællesskab. Vi bor smukt med skov og strand ”i baghaven”, ½ times kørsel syd for Århus, 25 minutters kørsel nord for Horsens og 10 minutters kørsel øst for Odder midt i kommunens, ja måske østjyllands dejligste natur.

Om Hou Børnehus:

I Hou Børnehus danner ICDP grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Anerkendelse, udvikling og fællesskab er nøgleord i vores værdier. Vi er optaget af at arbejde i og med relationer, af at skabe gode vilkår for barn-voksen relationer og af relationer børnene imellem. Dette bringer vi med os i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Vi er optaget af den upåagtede faglighed og inddragelse af børneperspektivet. Vores hverdag er organiseret i en genkendelig struktur med plads til både planlagte og spontane pædagogiske aktiviteter. Vi prioriterer en hverdag med plads til masser af leg, leg med udgangspunkt i barnets og/eller den voksnes initiativer.

Vi har fokus på styrkelse af den tidlige sprogstimulering, gode overgange samt dannelse.

Vi prioriterer høj faglighed, tværfagligt fællesskab, fleksibilitet og søger at løse vanskeligheder i den rækkefølge, de opstår – helst i øjenhøjde og med blik for relationen.

Vi har et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde med engagerede forældre.

Om dig:

Vi søger en robust medarbejder, der med engagement, høj faglighed, relationskompetencer og gode evner for at udvise nærvær og omsorg, vil indgå i vores fællesskab i Hou Børnehus. Som vores kommende kollega lægger vi vægt på at du:

 • Er fagligt optaget af og engageret i arbejdet med børn i alderen 0 – 6 år, og at det kommer til udtryk i din faglighed i den daglige pædagogiske praksis.
 • Har en positiv indstilling, er imødekommende over for børn, forældre og kolleger og er anerkendende og empatisk i dit samspil med andre.
 • Har kendskab til ICDP, hvilket vil være en fordel, men ikke et krav.
 • Kan rumme en travl og ofte uforudsigelig hverdag, hvor du tager ansvar, er fleksibel og udviser både overblik og nærvær.
 • Har interesse for at følge barnets spor – tør springe ud i det ukendte – men også være med i en struktureret hverdag.
 • Har gode samarbejdsevner og kan indgå i et gensidigt samarbejde med forældre, kollegaer og andre faggrupper.
   

Vi kan tilbyde:

 • En integreret 0 – 6 års institution med ca. 50 børn i et aktivt og naturskønt lokalområde.
 • At du bliver tilknyttet en fast børnegruppe med dejlige børn og en engageret forældregruppe, som vi er i tæt samarbejde med.
 • Deltagelse i planlægning og udvikling af Børnehusets pædagogiske praksis og mulighed for at sætte dit præg herpå.
 • En velfungerende personalegruppe, hvor vi hjælper, støtter, inspirerer hinanden og tager fælles ansvar for at løse opgaverne i arbejdet.

Ansøgningsfrist den torsdag d. 20/1 , kl.14.00. Der afholdes løbende samtaler og ellers i uge 4

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL. Det er Odder kommunes politik at indhente straffe- og børneattest ved alle ansættelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved at skrive til pædagogisk leder, Lars Jensen på lars.jensen@odder.dk

Ansøgning med bilag sendes elektronisk via linket ”Ansøg”

 

Send ansøgning