Ledige kommunale job

To myndighedsrådgivere med erfaring inden for børneområdet søges pr. 01.03.2022 til barselsvikariater

Ansøgningsfrist: 20. januar 2022

To af vores dygtige socialrådgivere skal på barsel, og vi søger derfor dels en rådgiver til vores Børneteam med opgaver på spæd- og småbørnsområdet og en rådgiver til vores Specialteam for børn med handicaps.

Du har nu muligheden for at blive en del af en afdeling, der lykkes med at have et tværfagligt fokus på kerneopgaven, og som har et rigtig godt arbejdsmiljø. Måske ønsker du orlov fra din nuværende stilling for at prøve kræfter med nye udfordringer, eller måske vil du bare gerne være en del af alt det positive, som vi har gang i hos os i Odder kommune – så send endelig en ansøgning vores vej.

 

Brænder du for at arbejde med udsatte børn og familier, og får du energi af at være med til at udvikle børneområdet? Så er disse stillinger på Børne- og Familiecentret i Odder Kommune noget for dig!

 

Børne-og Familiecentret i Odder Kommune er tværfagligt organiseret og består af Sundhedspleje, PPR, Forebyggelse, Myndighed og administrative medarbejdere. Vi sidder alle i samme hus, hvilket giver gode muligheder for tæt samarbejde.

 

Myndighedsafdelingen er delt i to; et Specialteam, der primært beskæftiger sig med børnehandicapsager, og et børneteam, der primært beskæftiger sig børn og familier med sociale problemstillinger. I begge teams er målgruppen børn i alderen 0-15 år. Kommunens Ungeenhed, som beskæftiger sig med unge i alderen 15-29 år, har ligeledes hjemme i huset.

Vi søger en kollega, der skal indgå i vores tværfaglige samarbejde på spæd-og småbørnsområdet – og samtidig være en del af børneteamet. Og vi søger en kollega, der skal indgå i vores specialteam.

Da vi er en lille kommune vil der være rig mulighed for, at dine ideer for udvikling af området kan blive til virkelighed og til gavn for vores børn, unge og familier.

Arbejdsområde:

 • Rådgivning og vejledning
 • Håndtering og vurdering af underretninger
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt opfølgninger
 • Iværksættelse af og opfølgning på foranstaltninger i et tæt samarbejde med forebyggelsesafdelingen
 • Samarbejde med frivillige aktør
 • Fokus på facillitering af netværksmøder og udvikling af tværfaglig samarbejdspraksis
 • Fokus på i endnu højere grad at forberede og inddrage børnene, forældrene og øvrig netværk i løsningerne

Særligt i Specialteamet:

Give råd og vejledning, udarbejde målgruppevurderinger samt træffe afgørelser om handicapkompenserende indsatser.

Særligt i arbejdet med gravide, spæd- og småbørn:

-Fokus på tværfagligt samarbejde med; jordmoder, sundhedspleje, læger, daginstitutioner, dagplejer og andre relevante fagligheder på området.

-Viden om børns generelle udvikling i minus 9 måneder - 3 års alderen.

-Viden om forebyggende indsatser i graviditeten og ift. spædbørn.

 

Vi tilbyder:

 • Et afvekslende og fleksibelt job med store faglige og personlige udfordringer
 • To teams med høj faglighed og engagement, og hvor der er gode muligheder for at være med til at præge den faglige udvikling
 • Sammenhold, omsorg for hinanden og gode grin i hverdagen
 • En høj grad af koordinering og samarbejde med in- og eksterne samarbejdsrelationer
 • En arbejdsplads med fokus på kompetenceudvikling med fokus på kerneopgaven
 • En arbejdsplads med plads til forskelligheder og samarbejde på tværs af fagligheder
 • Supervision ved ekstern supervisor
 • Tilgængelig afdelingsleder

For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du:

 

 • Har en grunduddannelse som socialrådgiver/formidler
 • Gerne erfaring inden for det, af de to områder, hvor du søger en stilling
 • Er udfordrende på eget perspektiv og nysgering på andres
 • Har en anderkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og samarbejdspartnere
 • Har humor og bidrager til en positiv kultur
 • Bruger dialogen aktivt i alle opgaver
 • Kan arbejde selvstændigt, selvtilrettelæggende og med fleksibel arbejdstid
 • Er initiativrig og ansvarlig i din opgaveløsning
 • Kan arbejde helhedsorienteret, selvstændigt og kan indgå naturligt i et tæt tværfagligt samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
 • Kan arbejde systematisk med journalisering og dokumentation
 • Er ressourceorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Er handlekraftig og kan træffe beslutninger
 • Gerne har kendskab/erfaring med DUBU

 

Løn og Ansættelsesvilkår:

Der er tale om 2 stillinger på 37 timer i myndighed, og du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst samt aflønnet efter principperne om lokal løndannelse. Vil indhente børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse.

Det er en fordel at du har kørekort og egen bil og kan anvende den i forbindelse med opgaveløsningen.

Du bedes gøre det tydeligt i din ansøgning, hvilken stilling du ønsker at komme i betragtning til.

Ansøgningsfrist: den 20. januar 2022

Ansættelsessamtalerne foregår den 25. januar 2022

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til, afdelingsleder af myndighed på Børn- og Familiecenteret Linda Sørensen tlf. 3084-3437, rådgiver i spæd-og småbørnsgruppen Sophie Frost tlf.2922-2769 eller rådgiver i specialteamet Mette Faber tlf. 2948-5668

Send ansøgning