Ledige kommunale job

Ergoterapeut søges til plejeboligerne på Bronzealdervej

Ansøgningsfrist: 15. februar 2022

Vi udvikler, vi vækster og ser nye muligheder i nye fagligheder. Vi vægter værdighed og fastholdelse af funktioner i den daglige omsorg og pleje af beboerne på Bronzealdervej.

 

Vi søger terapeut 30 – 37 timer pr. uge til dag og aftenvagt, fortrinsvis i dagvagt med weekendvagt hver tredje weekend. Stillingen besættes efter aftale.

 

Vi tilbyder

 • Struktureret intro- og oplæringsforløb
 • Oplæring i EDEN-principper
 • Kickstart din karriere som terapeut i en plejestilling med mulighed for at integrere dine kompetencer i den daglige omsorg, pleje og træning.
 • Et arbejdsmiljø præget af engagement, spontanitet og stor fællesskab med beboere og deres familier

 

Der er tilknyttet fysioterapeut, der har det overordnede ansvar for træning på Bronzealdervej. Vi ønsker, at understøtte fastholdelse og udvikling af funktioner hos beboerne gennem tilknytning af terapeut i det enkelte team. Er du nyuddannet terapeut og har ønske om at arbejde tæt med en mindre gruppe af beboere i en periode, før du skal videre i din terapeut karriere, så er du den helt rette til at søge denne stilling.

 

Plejeboligerne Bronzealdervej er fra 2009.  Der er 60 plejeboliger fordelt i 6 huse med 10 lejligheder i hver. Hvert team har egen teamkoordinator og medarbejderteam, som også er hinandens bedste naboer der hjælper hinanden.

 

Vi arbejder ud fra filosofien i EDEN Alternative, som tager afsæt i et aktivt og værdigt liv. Der er husdyr i flere huse. Læs mere om EDEN på www.edenindenmark.dk/. Alt personale er oplært i EDEN.
 

Beboerdemokrati er en naturlig del af livet på Bronzealdervej, hvor beboere, deres nære familie og personalet snakker sammen om menuplan, aktiviteter og ønsker til fællesskabet.

  

Vi har stort fokus på mulighederne i den tværfaglige indsats, og samarbejder som sosu-personale, sygeplejersker, terapeuter, ernæringsfagligt personale og servicepersonalet om at skabe et aktivt hverdagsliv på Bronzealdervej. Dette gøres bl.a. gennem udeliv, klubliv og spontanitet i hverdagen, samt fokus på personcentreret omsorg. Klublivet på Bronzealdervej byder på samvær og træning gennem mandeklub, dameklub, demensgruppe, studiekreds m.m der mødes ugentligt.

 

Hverdagens måltid har en stor betydning for det gode hverdagsliv, og vi udvikler hele tiden på at gøre maden og måltidet til en fælles oplevelse.

 

Vi har et velfungerende Fællesråd og en Aktivitetsforening med 45 frivillige, som aktivt tager del i at få skabt det hverdagsliv, som beboerne ønsker.

 

Personalets samarbejde bygger på vores grundlæggende værdier, som i alt sin enkelthed går ud på, at vi vil gøre livet værd at leve og være ordentlige ved hinanden. Læs mere på https://odder.dk/borger/mest-for-%C3%A6ldre/plejeboligerne-p%C3%A5-bronzealdervej/adresse-og-information/film-om-bronzealdervej/ , hvor du finder information herunder en lille film om plejeboligerne på Bronzealdervej.

 

Vi søger en terapeut:

 • Med ambitioner og visioner for realtion til og omsorg for beboerne
 • der har lyst til at skabe træning i hverdagen der fastholder eller udvikler funktioner
 • der kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse gennem høj faglighed og dokumentation
 • der kan indgå i det tværfaglige samarbejde hvilket du viser ved at inddrage andre fagligheder og ressourcer rettidigt
 • der kan arbejde med low arousal og dermed skaber ro og omsorg for den enkelte
 • der kan nikke genkendende til vores kerneopgave – den kan ses på vores hjemmeside https://odder.dk/borger/mest-for-%C3%A6ldre/plejeboligerne-p%C3%A5-bronzealdervej/vaerdigrundlag-kerneopgaver-og-personalevaerdier/

 

 

Ansøgnings frist d. 15. februar 2022, men vi holder ansættelsessamtaler løbende så send straks din ansøgning

 

Ønsker du at høre mere kan du kontakte:

 • Souschef Kristina Elmquist Jensen 20902308 eller leder Pia Stie-Svendsen 24895932

 

 

Løn i henhold til overenskomst

Send ansøgning