Ledige kommunale job

Social- og sundhedsassistent til Bronzealdervej

Ansøgningsfrist: 15. februar 2022

Vi udvikler, vi vækster og ser nye muligheder i tværfagligt samarbejde. Vi vægter værdighed og fastholdelse af funktioner hos beboerne i den daglige omsorg og pleje af beboerne på Bronzealdervej.

 

Vi søger en social og sundhedsassistent, antal timer er op til dig, du arbejder dag og aften, men fortrinsvis i dagvagt med weekendvagt hver tredje weekend.

 

Vi tilbyder

 • Struktureret intro- og oplæringsforløb
 • Oplæring i EDEN-principper
 • Kompetenceudvikling til opgaver som eksempelvis praktikvejleder, ergonomivejleder, ernæring m.m
 • Et arbejdsmiljø præget af engagement, spontanitet og stor fællesskab med beboere og deres familier
 • Uddelegering af komplekse sygepleje opgaver. (Sårpleje, KAD skift, div. Inj. osv.)
 • Terminal pleje.    

 

Plejeboligerne Bronzealdervej er fra 2009.  Der er 60 plejeboliger fordelt i 6 huse med 10 lejligheder i hver. Hvert hus har egen teamkoordinator og medarbejderteam, som også er hinandens bedste naboer der hjælper hinanden.

 

Oplevelse fra nyansat med evne og lyst til udvikling

Jeg oplever:

 • En skøn arbejdsplads, med plads og rummelighed
 • En synlig ledelse.
 • Gode kollegaer.
 • Godt tværfagligt samarbejde.
 • Mulighed for udvikling.

Jeg blev ansat i foråret 2021, i november 2021 blev jeg tilbudt funktion som team koordinator. Hvis du vil høre mere omkring stedet er du velkommen til at ringe til mig på tlf. 30843412.  

 

  Vi søger en sosu-assistent:

 • Der er spontan, og som kan se muligheder frem for begrænsninger, i en travl hverdag. En der kan have flere bolde i luften, og som ser udfordringen i det.
 • Der kan tage ansvar og som kan sige til og fra.
 • Der kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse gennem høj faglighed og dokumentation
 • Der kan indgå i det tværfaglige samarbejde hvilket du viser ved at inddrage andre fagligheder og ressourcer rettidigt
 • Der kan arbejde med low arousal og dermed skaber ro og omsorg for den enkelte
 • Der kan nikke genkendende til vores kerneopgave – den kan ses på vores hjemmeside https://odder.dk/borger/mest-for-%C3%A6ldre/plejeboligerne-p%C3%A5-bronzealdervej/vaerdigrundlag-kerneopgaver-og-personalevaerdier/

 

 

 

Vi arbejder ud fra filosofien i EDEN Alternative, som tager afsæt i et aktivt og værdigt liv. Der er husdyr i alle husene. Læs mere om EDEN på www.edenindenmark.dk/. Alt personale er oplært i EDEN.
 

Beboerdemokrati er en naturlig del af livet på Bronzealdervej, hvor beboere, deres nære familie og personalet snakker sammen om menuplan, aktiviteter og ønsker til fællesskabet.

  

Vi har stort fokus på mulighederne i den tværfaglige indsats, og samarbejder som sosu-personale, sygeplejersker, terapeuter, ernæringsfagligt personale og servicepersonalet om at skabe et aktivt hverdagsliv på Bronzealdervej. Dette gøres bl.a. gennem udeliv, klubliv og spontanitet i hverdagen, samt fokus på personcentreret omsorg.

 

Hverdagens måltid har en stor betydning for det gode hverdagsliv, og vi udvikler hele tiden på at gøre maden og måltidet til en fælles oplevelse.

 

Vi har et velfungerende Fællesråd og en Aktivitetsforening med 45 frivillige, som aktivt tager del i at få skabt det hverdagsliv, som beboerne ønsker.

 

Personalets samarbejde bygger på vores grundlæggende værdier, som i alt sin enkelthed går ud på, at vi vil være ordentlige ved hinanden. Læs mere på https://odder.dk/borger/mest-for-%C3%A6ldre/plejeboligerne-p%C3%A5-bronzealdervej/adresse-og-information/film-om-bronzealdervej/ , hvor du finder information herunder en lille film om plejeboligerne på Bronzealdervej.

 

 

Ansøgnings frist 15. februar kl. 8.00 2022, men der holdes løbende samtaler så send ansøgning straks

 

Ønsker du at høre mere kan du kontakte:

 • Leder Pia Stie-Svendsen 24895932 eller Souschef Kristina Elmquist Jensen 20902308

 

 

Løn i henhold til overenskomst

Send ansøgning