Ledige kommunale job

Bo & Beskæftigelse søger hjemmevejleder

Ansøgningsfrist: 20. januar 2022

Bo & Beskæftigelse søger 1 hjemmevejleder til Åhusene

Bo og Beskæftigelse er Odder Kommunes samlede tilbud til borgere med psykiske handicaps, og omfatter som helhed fem bo-enheder, et aktivitetscenter, og en café.

Visionen for Bo og Beskæftigelse er; at understøtte det gode liv med fokus på værdierne: et godt sted at bo, gæste og arbejde, og holder fokus på kerneopgaven: ”Vi understøtter borgeren i at mestre eget liv, og i at deltage som aktiv medborger i fællesskabet”.

Hvem henvender vi os til?

Borgere over 18 år med en varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for støtte i eget hjem.

Tilbuddet retter sig typisk mod borgere der har behov for længerevarende omfattende støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling, eller som ved hjælp af et individuelt udviklingsforløb eller særlig behandlingsmæssig støtte vil blive i stand til at klare en tilværelse i et mindre indgribende tilbud.

Der kan både være tale
om borgere, der er i stand til aktivt at være deltagende i udførelsen af opgaverne, og borgere hvis behov for støtte er af kompenserende karakter.

Hvilken støtte tilbyder vi?

Formålet med tilbuddet er, at borgeren i en fysisk boligmæssig ramme får mulighed for at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder, så borgeren blive i stand til at leve et så selvstændigt hverdagsliv i egen bolig som muligt.

Tilbuddet er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at støtte borgeren til en så selvstændig tilværelse som muligt.
Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt.

Støtten kan ydes inden for et eller flere af følgende temaer: praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, kommunikation, mobilitet, samfundsliv, socialt liv og sundhed.

Vi søger en fuldtids hjemmevejleder med en socialfaglig uddannelsesprofil, der med fokus på Bo & Beskæftigelses værdier og kerneopgave, er klar til at indgå i et dynamisk team af fagligt velfunderede kollegaer.

Tiltrædelse snarest muligt eller 1/3- 2022. 

Vi forventer at du:

 • er socialfagligt uddannet – fx pædagog, ergoterapeut eller lign.
 • kan motivere, begejstre, guide og skabe mening i forhold til den enkelte borgeres indsatsplan
 • er skarp i forståelse og omsætning af borgernes individuelle indsatsplaner, og arbejder målrettet ud fra disse
 • er fortrolig med it, og kan håndtere fagsystemer. I Bo & Beskæftigelse anvendes KMD Nexus
 • kan dokumentere og formidle borgerens progressioner i forbindelse med opfølgninger til visiterende myndigheder
 • kommunikerer anerkendende, og er nærværende og lyttende i dialog og samspil
 • samarbejder på tværs – både internt og eksternt

Vi tilbyder en arbejdsplads:

 • hvor fleksibilitet, kreativitet og omstillingsparathed er indgangen til en levende og resultatorienteret arbejdsplads
 • hvor vi alle bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø – og et godt sted at bo
 • hvor vi arbejder i et gensidigt anerkendende og fagligt fællesskab
 • hvor vi har et skarpt blik for, hvordan vi tager medansvar for tryghed og stabilitet i hverdagen for såvel borgere som kolleger
 • der er fyldt med energi og godt humør når du møder på arbejde

 

Samtalen forventes afholdt d. 27/1 -2022 med ansættelse d. 1/3-2022 eller hurtigst muligt.

Send ansøgning