Trinbrættet

10  ugers undervisning i mestring og træning med fysioterapeut. 4 timer pr. uge.