Individuelle samtaler

Er der ikke andre af jobcentrets tilbud der matcher, kan individuelle samtaler være en mulighed. Varighed efter behov.