Sygemeldt

Kontakten er enten telefonisk eller personlig og vil altid tage udgangspunkt i, hvordan du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Således bliver der allerede ved den første samtale lagt en aktiv plan for sin sygemelding.

Der kan være situationer, hvor du ikke bliver kontaktet. Det kan f.eks. være fordi din arbejdsgiver ikke har oplyst kommunen om din sygefravær. Men du er altid velkommen til selv at rette henvendelse.

Senest 13 uger efter din første sygedag skal du være i gang med en aktiv plan – enten i form af delvis tilbagevenden til dit arbejde, en virksomhedspraktik eller et aktivt tilbud i Jobcentrets projektafdeling i Vita Park

Her kan du læse mere om sygedagpenge og udfylde oplysningsskemaet: Info på Borger.dk