Hvordan foregår det?

Når du starter i et jobafklaringsforløb, indkalder din koordinerende sagsbehandler dig til den første samtale. I skal sammen følge op på din samlede situation samt udfylde rehabiliteringsplanens forberedende del, som danner afsæt for det videre forløb.

Herefter vil du hurtigst muligt, sammen med din koordinerende sagsbehandler, blive indkaldt til møde i kommunens rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet består af fagfolk fra kommunen og en læge fra regionen. I skal sammen tilrettelægge den indsats, der passer til dig, og som kan understøtte din vej tilbage i beskæftigelse eller i uddannelse.

Med afsæt i rehabiliteringsteamets indstilling vil din koordinerende sagsbehandler i samarbejde med dig iværksætte aktiviteter, der passer til dig, og som medvirker til at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan fx være virksomhedspraktik eller et job med løntilskud. Hvis du allerede har et arbejde, kan det være aktiviteter, der medvirker til, at du gradvist kan vende tilbage din arbejdsplads.