Hvordan er økonomien?

Under jobafklaringsforløbet modtager du eller din arbejdsgiver ressourceforløbsydelse. Ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau, men er uafhængig af din formue og din ægtefælles økonomi.

Læs mere om ydelsen her: Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb