Personlig assistance

Hvis man har en varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan man søge om personlig assistance i sit arbejde.

Den personlige assistance bruges til praktisk bistand eller særlig personlig støtte, når medarbejderens funktionsnedsættelse medfører udfordringer med at udføre sine arbejdsopgaver.

Den personlige assistents opgaver kan eksempelvis være støtte til tunge løft, læse op, tegnsprogstolkning, strukturering af arbejdsopgaver, kvalitetssikring af arbejdsopgaver, føre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende.

Der kan ydes personlig assistance til:

  • Ansatte i ordinære job og fleksjob
  • Selvstændige
  • Personer der deltager i virksomhedspraktik eller løntilskud efter beskæftigelsesindsatsloven

Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

Det er desuden muligt at få personlig assistance under efter- og videreuddannelse til både undervisningstimer og forberedelse.

Læs mere om personlig assistance og andre handicapkompenserende ordninger Her

Om tilskuddet

Virksomheden får et tilskud til den personlige assistent, og kan vælge at ansætte en udefrakommende medarbejder eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent.

Ved en 37-timers ansættelse, kan man som udgangspunkt modtage personlig assistance op til 20 timer om ugen. I særlige tilfælde kan man på assistance op til fuld tid.

Tilskuddet svarer til studentertimelønssatsen trin 3, stedtillægssats 4 og er 128,23 DKK pr. 1.10.2022.

Har du spørgsmål til afregning af tilskuddet til personlig assistance? Kontakt Anja Saugberg på tlf. 8780 3437.

Sådan søger du

Hvis du eller din medarbejder har brug for personlig assistance, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf. 2090 3404.

Som udgangspunkt kommer vi på besøg på virksomheden og taler med dig og din arbejdsgiver, hvor vi sammen afdækker dit behov for støtte og udfylder ansøgningen. 

Herefter behandler jobcentret din ansøgning. 

Genansøgning om personlig assistance 

Har du fået bevilliget personlig assistance for en periode, skal du genansøge når perioden udløber. 

Genansøg om personlig assistance her