Isbryderordningen

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse.

Ordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til.

Hvad indebærer ordningen?

  • Personen i isbryderordningen arbejder i virksomheden til overenskomstmæssig løn – både i private og offentlige ansættelser
  • Isbryderordningen kan vare i op til ét år
  • Arbejdsgiveren får tilskud til den nye medarbejders løn – forhandlet med jobcentret

Hvis man modager dagpenge, skal man være opmærksom på, at der forbruges af dagpengeperioden, mens man er i løntilskud.

Hvem kan benytte isbryderordningen?

For at komme i en isbryderordningen er det er krav, at:

  • Man har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • Uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om optagelse)
  • Man mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til
  • Ansættelsen påbegyndes inden 2 år efter afsluttet uddannelse.

Hvordan gør man?

Hvis man har fundet et job og ønsker at benytte isbryderordningen, skal man henvende sig i jobcentret.

Ved ansættelse i isbryderordningen, skal A-kassen orienteres, hvis man er dagpengeberettiget. Man kan først starte i isbryderjobbet, når alle aftaler er på plads.

Mere om ordningen

Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

Hvis du ønsker at høre mere, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf.: 2090 3404.