Hjælpemidler

Målet med ordningen er at gøre det muligt for personer med funktionsnedsættelse at kunne arbejde på lige fod med andre.

Hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber, undervisningsmaterialer eller mindre arbejdspladsindretninger, såsom installation af ramper.

Hjælpemidlerne skal være af afgørende betydning for, at personen med funktionsnedsættelse kan varetage arbejdet i virksomheden.

Desuden kan der som hovedregel kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forventes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke normalt forekommer på arbejdspladsen.

Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

Hvis du eller din medarbejder har brug for mere information eller vejledning omkring hjælpemidler, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf. 2090 3404.

Søg om hjælpemiddel her

Udlånsblanket hjælpemidler

Hvis du er ansat på almindelige vilkår eller i fleksjob, er det nødvendigt, at du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at godkende ansøgningen. Du kan læse mere om dette via nedenstående link. 

Læs om og udfyld fuldmagten her