Fortrinsadgang

Personer med handicap kan søge offentligt opslåede stillinger med fortrinsadgang.
Dette gælder også elevpladser, taxibevillinger, kiosker og stadepladser.

Ordningen sikrer at man har ret til at komme til jobsamtale. Man ansættes, hvis man er den bedst kvalificerede til jobbet.

Man kan søge med fortrinsadgang, hvis man på grund af en funktionsnedsættelse kan have eller har vanskeligt ved at opnå ansættelse.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås: kommuner, regioner, kommunale fællesskaber, statslige institutioner og organisationer, foreninger, selskaber og lignende hvor mindst 50% af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Hvordan søger man?

Man kan enten vælge at inddrage jobcentret eller vælge at søge en stilling med fortrinsadgang uden om jobcentret.

Hvis jobcentret inddrages og vurderer, at ansøger kan benytte fortrinsadgangen, har vedkommende krav på en ansættelsessamtale.

Hvis man vælger at søge en stilling med fortrinsadgang uden at inddrage jobcentret, har man krav på en ansættelsessamtale, såfremt de formelle uddannelseskrav nævnt i jobopslaget er opfyldt

Mere om ordningen

Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

Læs mere om fortrinsadgang

Hvis du ønsker jobcentrets hjælp til at søge en stilling med fortrinsadgang, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf.: 2090 3404.