I arbejde med funktionsnedsættelse

Der er forskellige ordninger, som kan kompensere for dit handicap på arbejdspladsen, såsom

  • Personlig assistance
  • Hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen
  • Fortrinsadgang
  • Isbryderordningen – løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse

Nøgleperson for de handicapkompenserende ordninger:

Charlotte Karlsen
Mobil: 2090 3404
jobcenter.handicap@odder.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.