§56-aftale

En §56-aftale betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din første fraværsdag. På den måde vil din sygdom ikke belaste din arbejdsgiver så hårdt økonomisk.

Vi har mulighed for at lave en såkaldt §56-aftale, hvis du har forhøjet risiko for fravær fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom.

Du skal have en kronisk sygdom, der forventes at give mindst 10 dages fravær om året. Det kan også være i forbindelse med længerevarende behandling, hvis behandlingen inklusiv transporttid udgør mindst fire timer af den ugentlige arbejdstid.