Strategi for Fremtidens Folkeskole

Fremtidens Folkeskole i Odder illustration af Ole Grøn

Skolestrategi
I 2012 blev vedtaget en skolestrategi for skolerne i Odder Kommune. Strategien er meget i tråd med ny lovgivning og skolereform.

Formålet for strategien har været en rød tråd gennem arbejdet med skolerne i Odder: Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og fordybelse.

I strategien er der arbejdet med fem spor/pejlemærker: demokrati, fællesskab, faglighed, nytænkning og balance. Formålet og de fem pejlemærker er fundamenter i den måde vi arbejder med eleverne i folkeskolerne.