Den Åbne Skole

Odder Kommunes folkeskoler og eksterne samarbejdspartnere kan nu søge om tilskud til afprøvning af nye samarbejder i Den Åbne Skole.

Som en del af skolereformen skal skolerne åbne sig mere op mod samfundet med det formål at styrke elevernes læring og trivsel gennem en alsidig varieret skoledag. Til den opstartende fase er der derfor afsat 250.000 kr. i en pulje, som skolerne kan søge i et samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere til afprøvning af nye samarbejder og nye projekter.

Puljens formål
Med puljen er det hensigten, at folkeskolerne og de eksterne parter kan afprøve nye samarbejder og nye projekter, som kan integreres i skolen. Projekterne kan både være en del af den faglige undervisning, en del af den understøttende undervisning og en del af SFO, og det er et krav, at projektet styrker elevernes faglighed og/eller trivsel. Projekterne skal ligeledes ligge inden for de overordnede mål for samarbejde mellem skoler – herunder SFO- og forenings-, erhvervs- og kulturliv.
Puljen er målrettet udviklingsprojekter, hvor de 50.000 kr. af er bundet til projekter, der er sundhedsorienteret, mens de resterende 200.000 kr. kan søges mere bredt inden for skoleområdet.

Ansøgning
Pengene kan søges til projekter og initiativer, som afholdes i skoleåret 2016/2017 og 2017/2018. Der er løbende behandling af ansøgninger, så du skal blot sende din ansøgning til Folkeoplysningsudvalget, som behandler den på førstkommende møde.

Der skal anvendes dette ansøgnings- og budgetskema. Det sendes til rikke.bjerre.soerensen@odder.dk mærket ”Ansøgning til folkeoplysningsudvalg”.

Her kan du læse mere om puljen og om hvordan du søger.

Du kan også læse mere om de overordnede mål for samarbejde


Ansøgere der har fået støtte

Ansøgere der har fået støtte

Projektet Samarbejdspartnere Målgruppe Tildelt støtte Evaluering
`Paradis og Døden` Et skole/kirke samarbejde for 3.klasserne  Odder Kirke, Odder Bibliotek, bedemænd i Odder samt alle 3. klasser  Alle 3. klasser i Odder Kommunes folkeskoler  30.000 kr. Se evaluering

 

Projektet Samarbejdspartnere Målgruppe Tildelt støtte Evaluering
Skoletennis for 5. klasses elever i hele Odder Kommune Saksild Skole, Vestermarkskolen og Odder Tennisklub 300 elever fra 5. klasser 20.721 kr. Se evaluering

 

Projektet Samarbejdspartnere Målgruppe Tildelt støtte Evaluering
Indføring af rollespilskultur på Skovbakkeskolen Skovbakkeskolens indskoling og SFO, den lokale rollespilsforening Kimbri og Fantasy Fabrikken Alle børn i indskoling på Skovbakkeskolen – ca. 150 børn 20.000 kr. Se evaluering

 

Projektet Samarbejdspartnere Målgruppe Tildelt støtte Evaluering
”Lys og mørke” At implementere en fælles kulturel læseplan og understøtte arbejdet med det kommunale fælles mål ”dannelse i det 21. århundrede”. Alle folkeskoler i Odder Kommune, Odder Bibliotek, Odder Kirke, Musikskolen, Ole Grøn og Teatret Kimbri. Alle elever på folkeskolernes 3. årgang (okt. 2017) 10.000 kr. Se evaluering


Links til videre inspiration til arbejdet med den åbne skole