Dannelse

Dannelse

Formål
Det overordnede formål for indsatsen er:

  • At børn og unge dannes til at være aktive og bevidste medborgere, som gennem hele livet kan forholde sig til egen læring og den omverden de er en del af

    Styrelsesvedtægt skrevet ind i skema

Tiltag

Der arbejdes med formålet over en seksårig periode.

I skoleåret 2017/18 bidrager medarbejderne til at kvalificere arbejdet med formålet og forholdemåder. De arbejder med prøvehandlinger, hvor de integrerer forholdemåderne i planlægningen af forløb. Se vedlagte skabelon