Udviklingsinitiativer i skoler og landsbyordninger

Barnet som aktør
I 2008 indledte folkeskolerne i Odder et langsigtet pædagogisk udviklingsarbejde. Kernen i udviklingsarbejdet er at se barnet på en anden måde i samspil med dets omgivelser.

Barnet er aktør i eget liv. Det forsøger at handle, skabe mening og styre eget liv. Når vi arbejder med barnet som aktør, har vi fokus på barnets intentioner og dets opfattelse af virkeligheden.
Vi ser barnet i en kontekst. Barnet reagerer på de mennesker og i de sammenhænge de indgår i. Barnet konstruerer kundskaber gennem aktiviteter.

De fælles udviklingsområder bygger alle på samme syn på barnet og læring. 

Graf over fælles udviklingsområder

Folkeskolereform
I 2014 vedtog Folketinget en ny folkeskolelov. Link til Uvm hjemmeside


Den varierede skoledag
Folkeskolerne i Odder arbejder efter intentionerne i folkeskoleloven om den varierede skoledag. Der er ikke konverteret timer fra understøttende undervisning til to-voksen ordninger.