Vejledning om skoleudsættelse

  • Kontakt dit barns daginstitution eller distriktsskolen for at få udleveret et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet afleveres i barnets daginstitution, som sørger for at sende ansøgningen videre til distriktsskolen.


  • Der kan eventuelt aftales møde i forhold til gennemgang af daginstitutionens udtalelse samt det udarbejdede kompetencehjul og anden relevant dokumentation