Bustransport for elever

Elever, der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med skolebussen.

0. - 3. klasse = 2,5 km
4. - 6. klasse = 6,0 km
7. - 9. klasse = 7,0 km
10. klasse = 9,0 km

Hvis man bor uden for skoledistriktet, gælder afstandskriterier i forhold til at køre gratis dog ikke.

Skolekort

Skolen udsteder skolekort til de elever, der har ret til fritransport. Kortet er kun gyldigt til de angivne ruter. Kortet er personligt og skal medbringes på hele turen. Det skal vises, hvis chaufføren beder om det, så han til enhver tid kan se, at kortet er gyldigt. Ved misbrug inddrages kortet og afleveres til skolen. Hvis eleven ikke har et gyldigt skolekort, skal eleven betale for turen.

Buskøreplaner


Buskort til folkeskolerne