Er du fagperson?

Tilbud til unge og forældre

Er du bekymret for en ung, er du velkommen til at ringe til os for generel sparring. Du kan også tage kontakt til os på vegne af en ung eller forælder, hvis familien har brug for hjælp til det. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Sårbarhed kan skyldes forskellige problemstillinger som fx. stress, præstationsangst, ensomhed, mobning, ængstelighed, sygdom i familien, usikkerhed eller lavt selvværd. Vores målgruppe er unge i trivsel, moderat trivsel eller sårbare unge jf. Odder Kommunes trivselslineal. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, om den unge, du er bekymret for, er i målgruppe for tilbuddet.

Okay Ung er et gratis tilbud til unge i alderen 13-25 år, der har det svært. Vi tilbyder forebyggende rådgivning og samtaleforløb til unge. Forældre, der har en sårbar ung, kan også få råd og vejledning. Det er frivilligt og vi kan tilbyde op til 5 samtaler anonymt.
Vurderer vi, at den unge har brug for yderligere, kan vi tilbyde et individuelt tilrettelagt samtaleforløb eller gruppe med fokus på en specifik problemstilling. Forældre kan være med i forældrenetværksgruppe.

Mere om Okay Ung

Okay Ung er et projekt støttet af Socialstyrelsen. Udover at hjælpe unge og forældre, har vi også til opgave at udvikle et kommunalt forebyggende rådgivningstilbud til unge med sårbarhed. Vi er derfor også del af en national evaluering på tværs af de 9 kommuner, som er med i udviklingsprojektet. Projektet kører til og med 2022. Læs mere om projektet her.