Voksentandplejen

Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje tilbydes til personer med kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap med behov for daglig hjælp.

Specialtandplejen

Specialtandpleje tilbydes til personer med væsentlig fysisk eller psykisk handicap, der ikke kan benytte de privatpraktiserende tandlæger.

Socialtandplejen

Socialtandpleje tilbydes til de mest socialt udsatte borgere, fx hjemløse, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger.


Læs mere i menuerne nedenfor eller i vores folder om voksentandplejen:

Informationsfolder om voksentandplejen 2023

Ønskes yderligere information kan Odder Kommunale Tandpleje kontaktes på tlf. 8780 3570 eller mail til tandplejen@odder.dk

Omsorgstandplejen

Hvem kan benytte tilbuddet:

Personer, der har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje eller omsorg.
Egenomsorgen skal være så begrænset, at personen ikke kan benytte de privatpraktiserende tandlægers tilbud.
Det kan bl.a. være:

 • Kronisk nedsat førlighed
 • Vidtgående fysisk handicap
 • Psykisk handicap

Hvor foregår behandlingen? 

 • I eget hjem eller på plejehjem.
 • Enkelte kan behandles på klinikken i VitaPark.

Hvad koster det?

 • Egenbetaling på ca. 570 kr. årligt (i 2023).

Hvordan visiteres der?

 • Visitation sker via kommunens borgerforløb:

Tlf. 87 80 37 00
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 
Sikker mail: signatur@odder.dk 

Ønskes yderligere information kan Odder Kommunale Tandpleje kontaktes på tlf. 8780 3570 eller mail til tandplejen@odder.dk

Specialtandplejen

Hvem kan benytte tilbuddet:

Personer, der ikke kan benytte det tandplejetilbud, som gives af de privatpraktiserende tandlæger.
Det kan bl.a. være:

 • Personer med sindslidelse eller udviklingshæmning
 • Visse personer med cerebral parese eller autisme
 • Personer der har en betydelig og varig funktions-nedsættelse, fx hårdt ramte sklerosepatienter.

Hvor foregår behandlingen?

 • Så vidt muligt på klinikken i Vitapark.

Hvad koster det?

 • Der er en egenbetaling på maksimalt 2.130 kr. årligt (i 2023).

Hvordan visiteres der?

 • Støtteperson, læge, tandlæge eller socialrådgiver kan henvise til Specialtandplejen.
 • Efter henvisning bliver der indkaldt til visitation ved en tandlæge i Specialtandplejeteamet, som afgør om den enkelte opfylder betingelserne for at modtage tandpleje i Specialtandplejen.
 • Udfyld henvisningen sammen med borgeren og send eller aflevér den udfyldte henvisning til tandplejen. Dokumentet åbner i word.

Visitationsskema til Specialtandplejen hos Odder Kommunale Tandpleje 

Vil du høre mere om omsorgstandplejen kan du kontakte Odder Kommunale Tandpleje, tlf. 87 80 35 70 eller sende en mail til tandplejen@odder.dk

Socialtandplejen

Hvem kan benytte tilbuddet?

De mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte omsorgs- og specialtandplejen, samt det tilbud de privatpraktiserende tandlæger tilbyder.
Der er tale om personer med særlige sociale problemer, fx:

 • Hjemløse
 • Borgere, der benytter herberger, væresteder mv. på grund af hjemløshed.
 • Borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig (jf. lov om social service §104 og §110).
 • Akut behandling til borgere i kaotisk misbrug

Hvor foregår behandlingen?

 • På klinikken i VitaPark.

Hvad koster det?

Der er ingen egenbetaling.

Hvordan visiteres der?

 • Visitationen er todelt:
  • Din sagsbehandler/kontaktperson i kommunen, vurderer de sociale kriterier.
  • En tandlæge i voksentandplejen, vurderer, om der er et tandplejebehov.
 • Udfyld henvisningen sammen med borgeren og send eller aflevér den udfyldte henvisning til tandplejen. Dokumentet åbner i word.

Visitationsskema til Socialtandplejen hos Odder Kommunale Tandpleje

Vil du høre mere om omsorgstandplejen kan du kontakte Odder Kommunale Tandpleje, tlf. 87 80 35 70 eller sende en mail til tandplejen@odder.dk

Billeder af voksentandplejen

Her kan du se lidt billeder fra voksentandplejen.

Billede af voksentandplejen

Billeder af voksentandplejen

Billede af klinikrum, voksentandplejen