Valgmuligheder

0-17 år

Du hører som udgangspunkt til Odder Kommunale Tandpleje, og indkaldes automatisk.

Du kan også modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge efter eget valg, men du skal være opmærksom på, at tilskuddet til undersøgelse og behandling afhænger af din alder på følgende måde:

0-15 årige

  • Der er en egenbetaling på 35 procent for undersøgelse og behandling udført i privat tandlægepraksis. Kommunen yder et tilskud på 65 procent.

  • Valg af privat klinik gælder det samlede tilbud og omfatter således både almindelig undersøgelse, behandling og tandregulering.

  • Hvis du ønsker at skifte til privat praktiserende tandlæge, skal du meddele dit ønske til Odder Kommunale Tandpleje inden du indleder undersøgelse og behandling hos privat tandlæge. I modsat fald vil Odder Kommunale Tandpleje ikke kunne yde tilskud hertil.

16-17 årige

  • Der er ingen egenbetaling, da kommunen yder et tilskud på 100 procent.

  • Hvis en tandreguleringsbehandling er påbegyndt på kommunal tandklinik, skal den færdiggøres på den kommunale tandklinik. I sådanne tilfælde kan du dog stadig modtage undersøgelse og almindelig tandbehandling i privat praksis.

  • Hvis du ønsker at skifte til privat praktiserende tandlæge, skal du meddele dit ønske til Odder Kommunale Tandpleje, inden du indleder undersøgelse og behandling hos privat tandlæge. I modsat fald vil Odder Kommunale Tandpleje ikke kunne yde tilskud hertil.