Fritvalgsordning

Tandplejetilbud for 0-21 årige i Odder Kommune

Du får gratis tandeftersyn, gode råd om tandpleje og behandling indtil din 22-års fødselsdag, hvis du er født i 2004 eller derefter. Er du født i 2003 eller tidligere, gælder det samme, indtil du fylder 18 år.

 • Du hører som udgangspunkt til i den kommunale tandklinik.
 • Du har også mulighed for at vælge tandpleje på en kommunal tandklinik i anden kommune, hvis denne kommune har behandlingsmæssig kapacitet til opgaven.

Tandpleje hos privat tandlæge

Du har mulighed for at modtage dit tandplejetilbud hos privat tandlæge efter eget valg. Hvis du ønsker at benytte privat tandlæge efter eget valg, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer og vilkår:


Odder Kommunale Tandpleje skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge, da der skal indgås en aftale med tandlægen, inden udgifterne kan dækkes.

 • Valg af privat tandlæge gælder som minimum et år.
 • Valget af privat tandlæge gælder det samlede tilbud, det vil sige både undersøgelser og almindelige behandlinger samt tandreguleringsbehandling hos privat specialtandlæge.
 • En igangsat bøjlebehandling i den kommunale tandpleje skal afsluttes dér, hvor den er påbegyndt, men undersøgelser og almindelig tandbehandling vil kunne modtages hos privat tandlæge.
 • Større behandlinger, fx tandreguleringsbehandling, fjernelse af visdomstænder og bidskinnebehandlinger, skal altid være godkendt af Odder Kommunale Tandpleje, inden behandlingen påbegyndes. I modsat fald kan Odder Kommunale Tandpleje ikke tilbyde at dække udgiften.

Hvad ydes der tilskud til?

 • For 0-15-årige er det kommunale tilskud på 65 %, mens de resterende 35 % udgøres af egenbetaling til den behandling, som den kommunale tandpleje har godkendt.
 • For 16-21-årige er det kommunale tilskud på 100 % til den behandling, som den kommunale tandpleje har godkend
 • Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på 3.000 kr. på almindelig behandling, hvis beløbet overstiger 5.000 kr.
 • Odder Kommunale Tandpleje yder kun tilskud til behandlinger fastsat af Sundhedsstyrelsen for 0-21-årige, mens der ikke ydes tilskud til kosmetisk tandbehandling.
 • Odder Kommune har i visse tilfælde pligt til at beregne, hvad en tilsvarende behandling ville koste i den kommunale tandpleje og yde tilskud ud fra denne pris. Er den private tandlæge dyrere end denne pris, vil du selv skulle betale merprisen.