Unge 16-17 år

Som 16-17 årig kan du frit vælge mellem at gå til tandlæge i Tandplejen eller hos en privatpraktiserende tandlæge. I begge tilfælde dækker den kommunale tandpleje udgiften indtil du fylder 18 år. 
Hvis du er i gang med en tandregulering, skal hele tandplejetilbuddet forsætte i Tandplejen, indtil aktiv tandreguleringsbehandling er afsluttet.

Se i øvrigt her: https://odder.dk/borger/børn-unge/odder-kommunale-tandpleje/valgmuligheder/