Tandplejetilbud og valgmuligheder

Tandplejetilbud for 0-21 årige i Odder Kommune
• Alle 0-21-årige, som er født i 2004 eller senere, har fra 1. juli 2022 ret til vederlagsfri tandpleje indtil det fyldte 22. år.
• Du hører som udgangspunkt til i den kommunale tandklinik.
• Du har også mulighed for at vælge tandpleje på en kommunal tandklinik i anden kommune, hvis denne kommune har behandlingsmæssig kapacitet til opgaven.
• Du har desuden mulighed for at modtage tandplejetilbuddet hos privat tandlæge efter eget valg:

– For 0-15-årige er det kommunale tilskud på 65 %, mens de resterende 35 % udgøres af egenbetaling til den behandling, som den kommunale tandpleje har godkendt.

– For 16-21-årige er det kommunale tilskud på 100 % til den behandling, som den kommunale tandpleje har godkendt.

Hvis du ønsker at benytte privat tandlæge efter eget valg, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer og vilkår:
• Valget af privat tandlæge gælder det samlede tilbud, det vil sige både undersøgelser og almindelige behandlinger samt tandreguleringsbehandling hos privat specialtandlæge.
• Valg af privat tandlæge gælder som minimum et år.
• En igangsat bøjlebehandling i den kommunale tandpleje skal afsluttes dér, hvor den er påbegyndt, men undersøgelser og almindelig tandbehandling vil kunne modtages hos privat tandlæge.
• Større behandlinger, fx tandreguleringsbehandling, fjernelse af visdomstænder og bidskinnebehandlinger, skal altid være godkendt af Odder Kommunale Tandpleje, inden behandlingen påbegyndes. I modsat fald kan Odder Kommunale Tandpleje ikke tilbyde at dække udgiften. Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på 3.000 kr. På almindelig behandling, hvis beløbet overstiger 5.000 kr.
• Odder Kommunale Tandpleje yder kun tilskud til behandlinger fastsat af Sundhedsstyrelsen for 0-21-årige, mens der ikke ydes tilskud til kosmetisk tandbehandling.
• Odder Kommune har i visse tilfælde pligt til at beregne, hvad en tilsvarende behandling ville koste i den kommunale tandpleje og yde tilskud ud fra denne pris. Er den private tandlæge dyrere end denne pris, vil du selv skulle betale merprisen.
Odder Kommunale Tandpleje skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge, da der skal indgås en aftale med tandlægen, inden udgifterne kan dækkes.