Specialtandpleje

Hvem: Personer med sindslidelse, udviklinghæmning med videre, der ikke kan benytte det tandplejetilbud, som gives af de privatpraktiserende tandlæger. Specialtandplejen opfatter også visse personer med cerebral parese, autisme samt personer der har en betydelig og varig funktions-nedsættelse, fx hårdt ramte sklerosepatienter.

Hvor: På klinikken i Vitapark, så vidt muligt.

Pris: Egenbetaling på maksimalt 2.075 kr. årligt (i 2022).

Hvordan: Støtteperson, læge, tandlæge eller socialrådgiver kan henvise til Specialtandplejen.

Efter henvisning bliver der indkaldt til visitation ved en tandlæge i Specialtandplejeteamet, som afgører om den enkelte opfylder betingelserne for at modtage tandpleje i Specialtandplejen.

Henvisningsskemaer m.v:

Vil du høre mere om specialtandplejen kan du kontakte Odder Kommunale Tandpleje, tlf. 8780 3570.