Socialtandpleje

Hvem

De mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgs- og specialtandplejen, samt det tandplejetilbud de privatpraktiserende tandlæger tilbyder.

Der er tale om personer med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløshed og borgere, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig (jf. lov om social service §104 og §110).

Hvor

På klinikken i VitaPark.

Pris

Ingen egenbetaling.

Hvordan

Visitationen er todelt, da det er din sagsbehandler/kontaktperson i kommunen, som vurderer de sociale kriterier og en tandlæge i voksentandplejen, der vurderer, om der er et tandplejebehov.

Hent Visitationsskema til Socialtandpleje ved Tandplejen i Odder Kommune