Omsorgstandpleje

Hvem: Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje eller omsorg. Der skal være tale om, at egenomsorgen er så begrænset, at personen ikke kan benytte det tilbud om tandpleje, som gives af de privat-praktiserende tandlæger.

Hvor: I eget hjem/på plejehjem (enkelte kan behandles på klinikken i VitaPark).

Pris: Egenbetaling på ca. 555 kr. årligt (i 2022).

Hvordan: Visitation via kommunens visitationscenter.

Ønskes yderligere information kan Odder Kommunale Tandpleje kontaktes på tlf. 8780 3570 eller mail til tandplejen@odder.dk