Finansforslag vedr. 18-21 årige

I den aftale, som regeringen og støttepartierne fremlagde den 6. december, står der at 'implementeringen forventes påbegyndt fra medio 2022'. Det betyder, at selvom finansloven er vedtaget, er ordningen endnu ikke trådt i kraft. Det er i første omgang Sundhedsministeriets opgave at komme med et oplæg til, hvordan opgaven løses. 

Vi forventer derfor, at vi tidligst kan tage imod unge, der er fyldt 18 år, i sommeren 2022.