Deltidspasning i forbindelse med barselsorlov

Deltidspladsen er max. 30 timer om ugen fra kl. 7.00-15.00. Hvis den aftalte tid overskrides overgår deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads.
Senest den 20. i en måned skal du aflevere en månedsplan for dit barns fremmøde i den kommende måned. Planen skal afleveres til institutionslederen.

Ansøgningsskemaet kan downloades her: . Dokumentation for barselsorlov fra arbejdsgiver skal medsendes ansøgningen.

Du skal sende ansøgningen og dokumentation for barselsorlov som sikker post til Pladsanvisningen via pladsanvisning@odder.dk eller som sikker post via borger.dk

Ansøgningsskemaet skal afleveres senest to måneder før ønsket starttidspunkt. Starttidspunktet er altid til den 1. i en måned og tilsvarende ophører ved udgangen af en måned.