Deltidspasning i forbindelse med barselsorlov

Deltidspladsen er max. 30 timer om ugen fra kl. 7.00-15.00. Hvis den aftalte tid overskrides overgår deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads.

Senest den 20. i en måned skal du aflevere en månedsplan for dit barns fremmøde i den bevilligede periode. Planen skal afleveres til institutionslederen.

Ansøgningsskemaet kan downloades her

Dokumentation for barselsorlov fra arbejdsgiver skal medsendes ansøgningen.

Du skal sende ansøgningen og dokumentation for barselsorlov som sikker post til Pladsanvisningen via pladsanvisning@odder.dk eller som sikker post via borger.dk

Ansøgningsskemaet skal afleveres senest to måneder før ønsket starttidspunkt. Starttidspunktet er altid til den 1. i en måned og tilsvarende ophører ved udgangen af en måned.