Illustration af Ole Grøn

Fremtidens Dagtilbud

Dagtilbuddene giver på den måde børnenes deres første oplevelse af at indgå som en del af et større fællesskab.

Strategien for Fremtidens dagtilbud sætter retningen for arbejdet i de kommunale dagtilbud frem mod 2020. Odder Kommune vil med strategien sikre børn og forældre i Odder Kommune muligheden for et dagtilbud af højeste kvalitet.

Forskningen viser, at børnenes ophold i et dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for deres videre færd i livet. Børn, der har gået i en højkvalitets dagtilbud, er mere skoleparate og har ved skolestart en større tiltro til egne evner til at lære nyt.

Institutionernes langvarige effekt på børnenes uddannelsesresultater ligger antageligt ikke alene i forøgelsen af deres intelligens, nysgerrighed og motivation. Den kan også ses også i udviklingen af et mere positivt syn på dem selv og på egne fremtidsmuligheder.

I februar 2013 inviterede Børn, Unge og Kulturudvalget en bred vifte af interessenter til at deltage i udviklingsarbejdet omkring strategien for Fremtidens Dagtilbud.

Blandt aktørerne kan nævnes:

  • Videnspersoner på området.
  • Andre kommuner.
  • Ledere og medarbejdere i kommunen.
  • Folkevalgte.
  • Forældre.
  • Repræsentanter fra erhvervslivet samt mange andre med interesse for dagtilbud.  

Formålet med udviklingsarbejdet er at skabe strategisk grundlag for udviklingen af dagtilbud i Odder Kommune og tilpasse organisationen og ressourceanvendelsen til den forventede udvikling.

Strategien er lavet med udgangspunkt i det scenarie, som Børn, Unge og Kulturudvalget har valgt, som det mest sandsynlige for dagtilbudsområdet frem mod 2020. Samtidig er der taget højde for de kommentarer og modererende argumenter, som udvalget havde til det scenariet.

7. april 2014 vedtog Byrådet strategien for Fremtidens Dagtilbud. I den politiske beslutning oplistes alle de besluttede ændringer, der følger med Fremtidens Dagtilbud. I implementeringsplanen ses de forventede tidsplaner for implementeringen af de vedtagne initiativer.