Dagpleje og vuggestuer

Både dagplejer og vuggestuer har fleksible åbningstider, så kommunens forældre kan få hverdagen til at hænge sammen. Du er desuden garanteret pasning inden for en måned, efter at du har skrevet dit barn op til en institutionsplads.

I Odder Kommune har vi etableret landsbyordninger, som betyder, at dagplejeordninger, daginstitutioner og skoler i oplandet har én fælles ledelse. Dermed er dit barn sikret et pasningstilbud af højeste kvalitet, hvad enten I vælger en kommunal vuggestue eller en dagplejeplads.

Odder Kommune har et dagplejehus. Her deltager børn fra dagplejen i heldagslegestue. Derudover er der gæstehus, hvor børnene kan tilbydes gæstepasning ved dagplejernes fravær.

På Digital Pladsanvisning kan du skrive dit barn op til en plads i en dagpleje eller vuggestue. Du kan prioritere, hvilke institutioner du gerne vil have plads i og følge med i, hvor du står på ventelisten. På Digital Pladsanvisning kan du også søge om økonomisk friplads.

Dagpleje

Dagplejen i Odder

Torvald Køhlsvej 50
8300 Odder
Tlf. 87 80 35 02
E-mail dagplejen@odder.dk
Hjemmeside: dagplejen-odder.aula.dk 
 

Vuggestuer i Odder by

Børnehuset Vennelund

Venneslaparken 1
8300 Odder
Tlf.: 87 80 38 90  
E-mail: bornehaven.vennelund@odder.dk 
Hjemmeside: vennelund.aula.dk 


Egholmgård

Egholmvej 6
8300 Odder
Tlf.: 87 80 35 90  
E-mail: egholmgaard@odder.dk 
Hjemmeside: egholmgaard-odder.aula.dk
EAN nr.: 5790000408375


Den integrerede institution Bifrost

Østermarksvej 21
8300 Odder
Tlf. 87 80 39 10
E-mail: bifrost@odder.dk
Hjemmeside: bifrost.odder.dk 

Afdeling Udgård
Åhavevej 10
8300 Odder
Tlf.: 51 38 74 72


Krible Krable Huset

Holsteinsgade 43A
8300 Odder
Tlf.: 87 80 39 30   
E-mail: kriblekrablehuset@odder.dk   
Hjemmeside: kriblekrablehuset.aula.dk 


Vuggestuer i oplandet

Gylling Skole & Børnehus 

Skolegade 13, Gylling 
8300 Odder 
Tlf.: 87 80 38 10 
Email: gyllingskole@odder.dk 
Hjemmeside: gyllingskole.aula.dk


Hou Skole & Børnehus samt Tunø Skole

Skolevænget 1, Hou
8300 Odder
Tlf.: 87 80 37 90  
E-mail: houskole@odder.dk 
Hjemmeside: hovskole.aula.dk  


Hundslund Skole & Børnehus

Landevejen 30
8350 Hundslund
Tlf.:: 87 80 38 35  
E-mail: hundslundskole@odder.dk   
Hjemmeside: hundslundskole.aula.dk  


Saksild Skole & Børnehus

Rudevej 100, Saksild
8300 Odder
Tlf.: 87 80 38 50 
E-mail: saxildskole@odder.dk  
Hjemmeside: saksildskole.aula.dk