Sundhedsplejen

Sundhedspleje er et tilbud til alle med børn fra 0 – 16 år. Sundhedsplejen tilbyder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats samt en øget indsats til børn og unge med særlige behov. Sundhedsplejens formål er at vejlede og samarbejde med forældre om børns trivsel og udvikling.

Spæd- og småbørn

Når barnet er født modtager sundhedsplejersken en fødselsmeddelelse. Familien kontaktes inden for 3 dage. 

Der tilbydes:

 • Barselsbesøg i hjemmet 4 til 5 dage efter fødslen.
 • Hjemmebesøg 14 dage efter fødslen.
 • Hjemmebesøg 8 uger efter fødslen med tilbud om screening for efterfødselsreaktion.
 • Konsultation i Sundhedsplejeklinik ved ca. 4 og 6 måneder.
 • Deltagelse i Åben Hus arrangement om kost, motorik og sprog.
 • Hjemmebesøg ved 8 til 9 måneder.
 • Ekstra hjemmebesøg og klinik tilbydes efter behov.

Mødregrupper etableres, når barnet er ca. 1 måned gammel. Sundhedsplejersken formidler kontakt mellem 4-6 mødre eller fædre, hvis der er basis for det. Grupperne er selvkørende og mødes privat.Tilflyttere kan henvende sig til Sundhedsplejen 1 måned før indflytning mhp at komme i en eksisterende mødregruppe

Det er muligt at få rådgivning af sundhedsplejersken ved at lægge besked på Sundhedsplejerskens telefonsvarer.

Sundhedsplejersken undersøger og vurderer sammen med familien barnets trivsel og udvikling. Der tilbydes vejledning om barnets signaler, dialogen og samspillet med barnet, efterfødselsreaktioner hos forældre, amning, ernæring, udvikling, stimulation, søvn, motorik, sprog, allergi, sikkerhed, sygdom, renlighed, opdragelse, søskenderelationer, forældreroller, pasning efter orlov mm.

Skolebørn

Barnet indkaldes til sundhedssamtale via skole intra.

Der tilbydes:

 • Sundhedssamtale og indskolingsundersøgelse i 0. klasse
 • Sundhedssamtale i 2. og 6. klasse
 • Pubertetsundervisning i 5.klasse på gruppe eller klasseniveau 
 • Sundhedssamtale og udskolingssamtale i 8. klasse
 • Sundhedspædagogiske aktiviteter efter aftale
 • Supplerende samtaler efter behov

Samtalerne og undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte klasse. Der kan tages forskellige temaer op, f.eks.: Psykisk og social trivsel, kammeratskab, fritidsinteresser, mobning, mad og måltider, bevægelse, pubertet, seksualitet, prævention, rygning, rusmidler, sociale medier.

Der samarbejdes med skolens lærere, og forældre kontaktes efter behov.

Læs yderligere information her.

Overvægtsklinikken

Børn og unge 5 - 16 år tilbydes behandling af overvægt.

Der er 5 - 6 konsultationer det første år. Forældrene deltager sammen med barnet. Visitation til tilbuddet sker bl.a. på baggrund af en vurdering af familiens motivation. Henvendelse kan ske på mail til overvaegtsklinikken@odder.dk. Her oplyses navn, telefonnummer samt en kort beskrivelse af problematikken.

Børnefysioterapeut

Målgruppen er børn i alderen 0-18 år.

Der tilbydes:

 • Afdækning af motoriske vanskeligheder hos børn
 • Vejledning om hensigtsmæssige aktiviteter til barnet, forældrene og samarbejdspartnere.

Medarbejdere i Sundhedsplejen

Charlotte Precht Pedersen
Afdelingsleder
Tlf.: 2948 5610
E-mail: charlotte.pedersen@odder.dk

Conni Lynge Jensen
Fagsekretær
Tlf. 8780 3512
E-mail: conni.jensen@odder.dk

Anne Stigsen Andersen 
Sundhedsplejerske
Tlf.: 2948 5615
E-mail: anne.stigsen.andersen@odder.dk 

Kristine Vinter
Sundhedsplejerske
Tlf. 3084 3433
Mail: kristine.vinter@odder.dk

Helle Enevoldsen
Sundhedsplejerske
Tlf.: 2948 5611
E-mail: helle.enevoldsen@odder.dk

Rikke Ramlov
Sundhedsplejerske
Tlf.: 2948 5616
E-mail: rikke.ramlov@odder.dk

Hanna Utzon
Sundhedsplejerske
Tlf.: 2948 5614
E-mail: hanna.utzon@odder.dk

Mette Abild
Sundhedsplejerske
Tlf: 29 48 56 12
Email: mette.abild@odder.dk

Helle Kruse (barsel)
Sundhedsplejerske
Tlf: 24 86 55 85
Email: helle.kruse@odder.dk

Birthe Westergaard Nissen
Sundhedsplejerske 
Tlf. 24 86 55 85
Email: birthe.westergaard@odder.dk 

Sivi Svenning
Psykolog
Tlf: 2922 2778
Email: sivi.svenning@odder.dk

Vibeke Bjerre
Fysioterapeut
Tlf: 2488 4910
E-mail: vibeke.bjerre@odder.dk

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport Sundhedsplejen, Odder 2019 - Styrelsen for Patientsikkerhed