SSP-Samarbejdet

Formålet med samarbejdet er – sammen med forældrene – at sikre, at børn og unge i Odder Kommune har mulighed for en opvækst fri af faren for kriminalitet og problematisk brug af rusmidler. Målet er at forebygge mistrivsel, risikoadfærd og i sidste ende undgå kriminalitet blandt børn og unge. For at løse denne opgave er det vigtigt – i tide – at opfange signaler om, at noget er galt. SSP kan kontaktes af alle.

Vi tilbyder først og fremmest at arbejde med den unges vanskeligheder i tæt samarbejde med forældrene.

Vi tager en samtale med forældrene så hurtigt som muligt, efter at vi er blevet bekendt med vanskelighederne, og sammen med forældrene finder vi løsnings muligheder. Målet er at sætte ind tæt på den unge, før vanskelighederne bliver til problemer.

Hvis den konkrete sag kræver det, bliver der koblet andre fagpersoner på løsningen.

Hvad tilbyder vi

  • At være til stede, når børn og unge trænger til støtte, råd og vejledning, og finde brugbare løsninger sammen med dem og deres forældre.
  • At hjælpe børn og unge ud af faren for at blive involveret i kriminelle handlinger eller problematisk brug af rusmidler, ved at tilbyde råd og vejledning i krisesituationer.
  • At samle netværket om truede børn og unge, og finde barnets ressourcepersoner.
  • At synliggøre børn og unges eventuelle risikoadfærd overfor de ansvarlige voksne.
  • At synliggøre truslerne mod børn og unge over for de ansvarlige voksne.
  • At lave forebyggende gadeplansarbejde på udvalgte datoer.

Alle kan kontakte SSP, når de bliver opmærksomme på, at børn eller unge er i fare, og vil hjælpe med til, at der bliver handlet.

Kontakt SSP i Odder

SSP - Konsulent: Kristian Kilt tlf.: 20 90 34 11

Mail: Kristian.Kilt@odder.dk

SoMe:: SspKristianKilt

Portræt af SSP-Konsulent Kristian Kilt