Bygning i Vitapark

Om Børne- og Familiecentret

Vision:

Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Børne- og Familiecentrets vision:

  • At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling.
  • At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt.
  • At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud.

Målgruppe:

Børn og unge fra 0 til 23 år hjemhørende i Odder Kommune.

Overordnet målsætning:

At arbejde for at børn og unge får de bedst mulige betingelser for udvikling og trivsel, således at barnet/den unge gives mulighed for at udnytte og udvikle deres ressourcer af fysisk, intellektuel, følelsesmæssig og social karakter. 
At understøtte barnets og familiens ressourcer og medvirke til at udvikle familiens evner til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet 
med at give børn en god opvækst.

Strategi:

Børne- og Familiecentret vil gennem en koordineret og tværfaglig indsats arbejde for

  • At fastholde og om nødvendigt styrke forældrene som ansvarlige for deres børns opvækst og udvikling. 
  • At centret i samarbejde med  forældrene yder støtte til at tilgodese børn og  unge med  særlige behov.
  • At kvalificere faggrupper og øvrige voksne, som i dagligdagen er i kontakt med barnet/ den unge. 
  • At støtten gives som råd, vejledning, supervision og undervisning. 
  • At foretage den nødvendige myndighedsudøvelse med udgangspunkt i barnets tarv. 
  • At de givne ressourcer anvendes bedst muligt