Myndighedsafdelingen

Hvad tilbyder vi
Socialrådgiverne arbejder med forskellige typer af hjælp, og samarbejder ofte tværfagligt med personer i barnets daglige miljø.
I alle henvendelser giver vi råd og vejledning.

Vi kan hjælpe med særlige støtteforanstaltninger som:
Familiebehandling ’Hjemme hos’ – pædagogisk støtte i hjemmet
Aflastning

Vi kan også i særlige situationer anbringe et barn uden for hjemmet på f. eks.:
Kost- og efterskoler,Døgninstitutioner,Hos plejefamilier
Vi godkender plejefamilier i Odder Kommune og fører tilsyn med børn, der er anbragt uden for hjemmet. Den hjælp vi yder sker efter bestemmelserne i Serviceloven, og altid efter en undersøgelse udført i samarbejde med familien.