Forebyggelsesafdelingen

For familien kan behovet for hjælp opleves når:

 • Det er svært at være forældre
 • Forældre er bekymrede for deres børn
 • Et eller flere børn ikke trives og deres udvikling er truet
 • De voksne ønsker at blive bedre til samarbejde med hinanden og gøre det bedre for deres børn
 • Fagfolk er bekymrede for familien

Vi arbejder ud fra et helhedssyn på familien;

 • Hvor den enkeltes problem, er familiens problem
 • Det er de voksnes ansvar at skabe forandring
 • Hvor vi hjælper familien med at overveje deres egen livssituation - og tage stilling til i hvilken retning de ønsker deres liv bevæger sig.
 • Vi ser familien som helhed og afgørende for den enkeltes trivsel
 • Vi arbejder IKKE med familier, hvor hovedproblemet er stofmisbrug eller alkohol

Hvad tilbyder vi

 • Familiesamtaler – hvor vi ser på samspillet i familien og betydningen heraf
 • Forældresamtaler – hvor man som mor og far taler om vanskeligheder i forbindelse med opdragelse og evt. om uenigheder omkring det at være forælder
 • Parsamtaler – hvor man som par taler om det indbyrdes forhold, om konflikter, ønsker og hvad man gerne vil, så man derved er med til at bære ansvaret for familiens trivsel
 • Gruppesamtaler – med andre med beslægtede problemer
 • Familiebehandling i hjemmet - hjælp til familien i hverdagen, som kan vise sig i form af hjælp til struktur og rytme i dagligdagen, hvor understøttelse af et mere hensigtsmæssigt samspil også er en del af hjælpen. 
 • Støttekontakt til børn og unge- støtte i form af socialt samvær, herunder samtaler og aktiviteter, hvor barnet via en stabil voksenkontakt støttes i en positiv udvikling socialt og fagligt. 
 • NADA – En metode med øre akupunktur, hvis man har stor indre uro 
 • Terapeutiske metoder – Vi ser relationen mellem behandler og familien som afgørende for bedring af familiens situation. Udover vores faglige baggrund benytter vi, når det er relevant, forskellige terapeutiske metoder som: Sandplay, Tegneterapi, Spædbørnsterapi, MarteMeo med mere. 
 • ’Sparring’ til andre faggrupper: Andre faggrupper, fra f.eks. skole, daginstitution, dagplejen m.v. har mulighed for at hente ’sparring’ vedrørende problemstillinger i forhold til en familie  
 • Åben Rådgivning – når en eller flere i familien mistrives og man som par eller enkelt person har brug for rådgivning og vejledning. Dette er et åbent tilbud, man kan benytte uden at være i kontakt med sociale myndigheder

Familieterapeuter

Anita Holm Poulsen
Mail: anita.poulsen@odder.dk

Jens Nyrup Henriksen
Mail: jens_nyrup.henriksen@odder.dk

Forebyggelsesafdelingen
Vitavej 57
8300 Odder
Tlf. 8780 3280

Familiebehandlere

Pia Karlsen
E-mail: pia.karlsen@odder.dk

Anja Snog Eskerod
E-mail: anja.eskerod@odder.dk

Emil Kristiansen - barsel
E-mail: emil.kristiansen@odder.dk

Birgitte Holm
E-mail: birgitte.holm@odder.dk

Liv Lomborg
E-mail: liv.lomborg@odder.dk

Dennis Pedersen - barsel
E-mail: dennis.pedersen@odder.dk

Forebyggelsesafdelingen
Vitavej 57
8300 Odder
Tlf. 8780 3280

Psykologer

Louise Nisgaard
Mail: louise.nisgaard@odder.dk

Astrid Bjørnekær
Mail: astrid.bjoernekaer.dk

Forebyggelsesafdelingen
Vitavej 57
8300 Odder
Tlf. 87 80 32 80