Om vielse og skilsmisse

Vielsesring bliver sat på finger

Attesten udstedes på grundlag af en ægteskabserklæring samt relevante personlige papirer fra begge parter.
Ægteskabserklæringen skal I udfylde.

Hvis du og din partner ønsker at indgå registreret partnerskab, er proceduren den samme.

Selvbetjening

Ægteskabserklæring

Oplever du problemer med vores selvbetjeningsløsning, så er der hjælp at hente på vores Hotline

Sammen med ægteskabserklæringen skal I aflevere jeres:

Dåbsattester

  • Sundhedskort/Sygesikringsbeviser eller personnummerbeviser
  • Evt. skilsmissebevilling eller dom til skilsmisse samt bevis for bodeling
  • Evt. skifteretsattest (ved tidligere ægtefælles død)
  • Evt. dokumentation for lovligt ophold i landet (hvis en af parterne er udenlandsk statsborger fra et land, hvorfra der kræves visum - pas med opholdstilladelse)

Bemærk: Attester, beviser osv. må ikke være kopi.

Der kan forventes 3 ugers sagsbehandlingstid.

Skilsmisse og separation

  •  Finanstilsynets hjemmeside kan du læse om, hvilke økonomiske emner, det er vigtige at forholde sig til ved skilsmisse og separation.

Kontakt Borgerservice e-mail borgerservice@odder.dk eller på tlf. 87 80 33 33 for yderligere information.