Socialt bedrageri - virksomheder

Vær opmærksom på

 • at kommunen skal orienteres, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har genoptaget arbejdet efter en sygemelding 
 • at de angivne sygeperioder er korrekte, når du søger om sygedagpengerefusion til dig selv eller dine ansatte 
 • at ansatte (fra udlandet) skal have et registreringsbevis (arbejdstilladelse), inden de starter i jobbet, se nyidanmark.dk for yderligere information 
 • at løn og lønsedler er korrekte, herunder indberettet til E-indkomstregistret, se skat.dk for yderligere information 
 • at regnskabsmæssige krav overholdes, at ansatte ikke uretmæssigt modtager offentlig forsørgerydelse

Hvis du er i tvivl, så er Borgerservice selvfølgelig behjælpelig med at afklare din situation.

Hvad kan der ske?

Hvad kan der ske, når kommunen undersøger en sag?

Odder Kommune kan

 • foretage uanmeldt virksomhedskontrol 
 • pålægge virksomheden at føre logbog 
 • udveksle oplysninger med Skat og Politi 
 • hyre en ekstern revisor på skatteyders regning 
 • kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som den pågældende ikke har været berettiget til 
 • beslutte at melde sagen til politiet

Hvis du har mistanke om noget

Har du mistanke om socialt bedrageri, bør du kontakte kommunen.

Alle henvendelser - også anonyme - tages alvorligt og undersøges grundigt.

Som anmelder, er du ikke part i sagen, jf. forvaltningsloven. Du kan derfor ikke få at vide, hvad der sker videre i sagen.

Der er ingen krav til, hvordan en anmeldelse skal udfyldes

Ud over oplysning om hvem anmeldelsen drejer sig om, kan den f.eks. indeholde:

 • oplysninger om, hvilken form for socialt bedrageri har du mistanke om 
 • oplysninger om, hvorfor tror du, at der er tale om socialt bedrageri 
 • adresse på den, du har mistanke til 
 • andre oplysninger, som kan være relevante for sagens oplysning Alle henvendelser – også anonyme - tages alvorligt og undersøges grundigt.

Du kan også sende et brev eller en e-mail til borgerservice@odder.dk
eller du kan ringe til Odder Kommune på tlf.: 8780 3333.

Hvis du vælger at sende en anmeldelse pr. brev skal du sende den til:

Odder Kommune
Borgerservice, kontrol
Rådhusgade 3
8300 Odder