Skylder du penge til kommunen

Faktura
Faktura sendes til din digitale postkasse, med mindre du er fritaget for digital post. Det er derfor vigtigt at du husker at tjekke din digitale postkasse for at se om der skulle ligge en faktura eller en opkrævning. Det er en god idé at få opsat advisering på din digitale postkasse, så du modtager en mail eller en SMS ved ny post.

Du kan få hjælp til opsætning af digital post ved Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.

Benyt oplysningerne på det vedhæftede indbetalingskort ved betalingen af kravet. Du kan også betale ved at overføre beløbet til kommunens konto nr. 4387 – 0004003020. Anfør oplysning om hvad beløbet skal anvendes til, hvis du overfører til kontonummer.

Restance til kommunen
Du kan se, hvor meget du skylder kommunen via 

Mit Betalingsoverblik

Du skal logge på med NemID og du har mulighed for at betale evt. restance med Dankort eller MobilePay 

Betalingsservice
Du kan tilmelde de fleste af kommunens løbende betalinger til betalingsservice.

Ved at lade betalingsservice betale de løbende regninger undgår du at betale for sent eller for tidligt og du undgår renter og gebyrer.

Benyt oplysningerne på indbetalingskortet ved tilmelding til betalingsservice eller kontakt Borgerservice.

Kan du ikke betale, så ring til Borgerservice!
Hvis du ikke kan betale faktura fra eller opkrævning fra kommunen på sidste rettidige indbetalingsdag, er det en god idé at kontakte Opkrævningsteamet på tlf 87 80 33 33. Ofte vil du kunne:

  • undgå at modtage en rykkerskrivelse med et rykkergebyr
  • få hjælp til tilmelding af løbende betaling til betalingsservice
  • få oplysning om restancen
  • lave en betalingsaftale*

* Der kan normalt ikke laves betalingsaftaler om løbende betalinger af f.eks. daginstitution, mad eller ejendomsskat.

Rykker, gebyr og renter
Hvis du ikke betaler vil kommunen normalt sende en rykkerskrivelse til erindring om den manglende betaling. Rykkerskrivelsen sendes som udgangspunkt som digital post.

I forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser pålægges et gebyr. Gebyrets størrelse er afhængig af restancens størrelse:

  • For krav under 500 kr. er gebyret 100 kr.
  • For krav på 500 kr. eller højere er gebyret 250 kr.

Gebyret er vedtaget af Byrådet.

For en lang række krav beregnes der renter, hvis ikke kravet betales på forfaldsdagen.

Inddrivelse
Har du ikke betalt kravet efter udsendt rykker eller lavet en betalingsaftale med Odder kommune vil kravet ofte blive sendt til SKAT til inddrivelse. Hvis dit krav er sendt til inddrivelse bør du kontakte SKAT, for at få betalt restancen. Du skal være opmærksom på, at der vil løbe yderligere omkostninger på kravet, hvis det sendes til inddrivelse ved SKAT.

Kontakt SKAT via skat.dk eller tlf: 7015 7304.

Modregning
Hvis du har en restance til kommunen vil der blive modregnet til betaling af kravet i overskydende skat.
Hvis du skylder betaling for daginstitution eller SFO vil der blive foretaget modregning i din børne- og ungeydelsen.

Skal du besøge Borgerservice skal du dog huske at bestille tid i forvejen