Indefrysning af ejendomsskat og lån til betaling

Der skal være en friværdi i boligen, så der kan stilles sikkerhed for de beløb, der indefryses. Lånet forrentes med en variabel årlig rente. Der ydes et nedslag i renten. Den årlige rente og nedslagsprocenten reguleres i henhold til lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Den tilskrevne rente forøger lånebeløbet.

Det skal bemærkes, at det i Odder er besluttet, at det kun er ejendomsskatten - der kan indefryses. Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v. som indgå i opkrævningen sammen med ejendomsskatten, er ikke omfattet og skal fortsat betales.

Her kan du 

Ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Oplever du problemer med vores selvbetjeningsløsninger, så er der hjælp at hente hos Den Digital Hotline.

Få yderligere oplysninger:

Hos borgerservice@odder.dk eller på tlf. 87 80 33 33.