Repatriering

Ønsker du at vende tilbage til dit hjemland?

Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere hjemland, kan du få rådgivning og økonomisk støtte. Kontakt jobcentret på telefon 87 80 37 87, hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder.

Dansk Flygtningehjælp har desuden udarbejdet informationsmateriale om repatriering, som er oversat til en række sprog. Ved at følge linket herunder kommer du til informationerne på dit valgte sprog.

Du er også velkommen til at se Dansk Flygtningehjælps informationsfilm, som fortæller om dine muligheder for at få hjælp til at vende tilbage til Afghanistan, Ghana, Nigerien, Serbien og Kosovo. Klik på linket herunder og vælg film: Visit Danish Refugee Council and watch the information films

Hvem kan få hjælp til at vende tilbage?

Du kan få hjælp, hvis du:

 • har et frivilligt ønske om at flytte permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.
 • er flygtning.
 • er familiesammenført med flygtninge.
 • er familiesammenført med udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år.
 • har, eller er efterkommer af en, som har, dansk opholdstilladelse efter regler gældende før udlændingeloven af 1983.
 • ikke selv har mulighed for at betale udgifterne i forbindelse med repatriering.

vis du har dansk statsborgerskab, kan du ikke søge om hjælp til at vende tilbage til tidligere hjemland, men har du dobbeltstatsborgerskab kan du søge om repatriering.

Økonomisk støtte

Odder Kommune vurderer, om du kan få økonomisk støtte efter repatrieringsloven.

Støtten kan være:

 • Hjælp til etablering i hjemlandet.
 • Rejseudgifter.
 • Transport af personlige ejendele.
 • Erhvervsudstyr.
 • Sygeforsikring.
 • Medicin og medicinsk udstyr og hjælpemidler.

Reintegrationsbistand

Hvis du er fyldt 55 år og/eller er uarbejdsdygtig har du mulighed for at få en månedlig ydelse med dig, når du vender tilbage.

Du kan få reintegrationsbistand, hvis du:

 • har et frivilligt ønske om at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland
 • ikke selv kan dække udgifterne i forbindelse med din repatriering
 • har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år

Fortrydelsesret

Hvis du er flygtning eller familiesammenført med en flygtning og fortryder din tilbagevenden, har du mulighed for at vende tilbage til Danmark inden for 12 måneder efter udrejsen.

Øvrige udlændinge, der repatrierer, har ingen fortrydelsesret.

Har du brug for hjælp?

Jobcenter Odder kan hjælpe dig. Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland eller ønsker at vide mere om dine muligheder for at gøre det, er du velkommen til at kontakte: 87 80 37 87, e-mail: odder.kommune@odder.dk