To flagstænger med dannebrog

Grundlovsceremoni for nye statsborgere

Odder Kommune afholder Grundlovsceremoni i Rådhussalen på Rådhuset, Rådhusgade 3. 

Næste gang er onsdag d. 21. september 2022 kl. 11.

Det er kun borger der har bopæl i Odder Kommune der kan deltage.

Udveksling af håndtryk er genindført

Ved ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Tilmelding

Du tilmelder dig ceremonien ved at sende en mail til borgerservice@odder.dk med angivelse af:

  • Dit fulde navn
  • Fødselsdato
  • Hvor mange gæster du ønsker at medbringe (max. 3)

I emnefeltet bedes du skrive 'Grundlovsceremoni'.

Tilmeldingsfrist er den 7. september 2022.

Du skal medbringe gyldig billedlegitimation

Gyldig legitimation er: 

  • Opholdskort, Fremmedpas, Konventionspas eller kørekort udstedt af offentlig dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et andet EU/EØS land eller Schweiz
  • Pas, udstedt af en offentlig myndighed i andre lande end de nævnte er gyldig legitimation, hvis der er sat en opholdssticker i fra et EU/EØS land eller Schweiz.