Tilflytning fra udlandet

En indrejse skal altid meddeles skriftligt ved personligt fremmøde i Borgerservice på rådhuset.

Du skal forevise pas og opholdstilladelse-/bevis. For EU-statsborgere skal der forevises EU/EØS opholdsbevis.

Ved indrejse skal du oplyse om - og hvis adspurgt kunne vise dokumentation for - civilstand samt oplysning om eventuelle børn. Dette gælder også danske statsborgere, der vender tilbage til Danmark efter en længere periode i udlandet.