Flytning af børn

Når barnets forældre ikke bor sammen, betyder det, at barnet skal have adresse, hvor det opholder sig mest.

Opholder barnet sig lige meget hos begge forældre, skal barnet registreres der, hvor forældrene er enige om, at barnet skal have sin bopæl.

Melder barnets ene forælder flytning for barnet, mens den anden forælder, der hidtil har delt adresse med barnet, er uenig i flytningen, er det Folkeregistrets opgave at undersøge, hvor barnet skal registreres.

Her kan du læse om reglerne og proceduren for, hvordan det afgøres, hvor dit barn skal folkeregistreres.