Portrætbillede af kvinde

Borgerrådgivningen

Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Borgerrådgiveren skal gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage over forhold, der vedrører kommunen samt medvirke til, at klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Med Borgerrådgiveren vil borgerne kunne

 • få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen
 • få information og rådgivning om, hvordan man klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle en given klage
 • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
 • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag
 • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres
 • anmode Borgerrådgiveren om at deltage som bisidder, hvis der er en samtale, borgeren er utryg ved, og hjælpe borgeren med at forberede sig til samtalen, og efterfølgende hjælpe med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen
 • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis man har oplevet diskrimination i kommunen

Omvendt vil borgerrådgiveren ikke kunne behandle klager over

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • de politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
 • ansættelsesforhold i kommunen
 • forhold, som andre klageinstanser tager sig af

Borgerrådgiveren er en del af den fælleskommunale borgerrådgiverfunktion, der også omfatter Randers, Favrskov, Norddjurs, Skanderborg, Horsens og Skive kommuner

Borgerrådgiveren er uafhængig af de stående udvalg, Borgmesteren og forvaltningen. Borgerrådgiveren refererer til Byrådet, men vil i udøvelsen af sit hverv fungere uafhængigt heraf. Byrådet kan dog pålægge borgerrådgiveren at gennemføre undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder. 

Kontakt borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren træffes på tirsdage og onsdage på Odder Kommunes Rådhus. Det er en god ide at lave en forudgående aftale, hvis man gerne vil have et personligt møde med borgerrådgiveren.

Karin Lambert kan kontaktes på mailadresse: borgerraadgiver@odder.dk og på direkte telefonnummer 3056 7751.

Hvis du skal sende følsomme eller fortrolige data til borgerrådgiveren skal du sende via Digital Post på borger.dk