Digital pladsanvisning

På Digitale Pladsanvisning har du følgende muligheder: 

  • Få overblik over de forskellige pasningstilbud i Odder Kommune
  • Skrive dit barn op til en plads i dagpleje, integreret institution, børnehave, SFO og klub
  • Se status og prioritere ønsker til daginstitution
  • Søge økonomisk friplads
  • Acceptere den tilbudte institutionsplads
  • Melde dit barn ud af en daginstitution og SFO/klub.

Retningslinjer for tildeling af plads

Tildeling af pladser i Odder Kommunes kommunale dagtilbud sker efter dagtilbudslovens bestemmelser.
opskrivningsregler